Medieträning

Många vill påverka och förändra samhället. Lyfta upp en fråga till diskussion och se till att fler människor eller aktörer uppmärksammar frågan. En viktig väg till att nå ut till fler är ofta via mediala kanaler. Dit räknas även bloggar, youtube-kanaler och liknande, även om de inte alltid arbetar journalistiskt.

Att inte bli stressad av en intervjusituation, att veta vad det faktiskt är en vill ha sagt och varför, att kunna välja sammanhang och förutsättningar för medverkan i media är alla saker som vi kan träna på i förväg. Likaså är det ofta värdefullt att ha slipat dina meningar och argumentation inför medverkan i media. Att ha tänkt ut och reflekterat över vad andra aktörer i debatten tycker och kommer att vilja ha sagt.

En medieträning ser aldrig helt likadan ut. Det handlar om att hitta frågans och de medverkandes förutsättningar och önskemål och därefter skapa en situation där vi gemensamt kan mejsla fram en trygg situation för dig som är ovan vid medieframträdanden.

Jag jobbar också mycket med framträdandeträning och för mig kan det ibland vara en fin linje mellan det ena och det andra. Har du tränat på och känner dig säker i framträdandet har du lättare att genomföra bra intervjuer och vice versa. I grund och botten handlar det om att känna sig säker och genomtänkt i sammanhanget och att ha tänkt igenom sitt budskap samt vem som är mottagare och vad de behöver höra.

Läs också mer under Framträdande & retorik