ITRL_blue_HR

KTH Integrated Transport Research Lab samlar ledande tvärvetenskaplig kompetens och aktörer för att utveckla och demonstrera nya hållbara transportsystem. Den grundläggande utmaningen för globala och långsiktigt hållbara transportsystem ska mötas med helhetslösningar och tjänster för mobilitet kring infrastruktur, nya fordon samt nya affärsmodeller och policy.

Jag finns på plats i organisationen för att jobba strategiskt med kommunikation, stötta företrädare för verksamheten och skapa nya eller utveckla befintliga kanaler för kommunikation och samarbete.

www.itrl.kth.se

 

Mistra Arctic Futures in a Global Context

MISTRA Arctic Futures,
 Samhällsvetenskaplig forskning i Arktis med stor relevans för framtida utarbetande av policy- och politik. Jag fanns med i projektet som stöd för löpande strategiska beslut kring kommunikation och för att utarbeta ett förslag till kommunikationsplan.

http://www.arcticfutures.se/

 

Institutet för framtidsstudier logga

Medieträning av forskare på Institutet för framtidsstudier