Skip to Navigation

Om Hanna

webb 320 pixlar langsta kant-6

Hanna Zetterberg är kommunikationsstrateg och arbetar med främst med samhällsfrågor och opinionsbildning. 

De senaste åren har Hanna arbetat mest med forskningskommunikation, dels som kommunikationsansvarig på Institutet för framtidsstudier och dels på Vetenskapsrådet som informatör för Internationella polaråret 2007-2009.

Vid sidan av sina uppdrag som kommunikationsstrateg och framträdandeutbildningar är Hanna författare och har utkommit med tre bilderböcker om Nejlika. Läs mer.

Hon har tidigare varit riksdagsledamot samt ledamot av Vänsterpartiets partistyrelse. Från skolfrågor och elevdemokrati inom Elevorganisationen tog hon steget till rikspolitiken. I riksdagen drev hon främst miljö- och jordbruksfrågor, ett intresse som är lika starkt idag, liksom engagemanget för jämställdhet.