Skip to Navigation

Moderatorsuppdrag i urval

Flykten från verkligheten - Människans behov och bruk av fiktion
Kvartalsseminarium kring aktuell forskning, Vetenskapsrådet, 2014

Att producera och konsumera berättelser i olika former har människan ägnat sig åt i alla tider och behovet av verklighetsflykt tycks bara växa. Nöjesindustrin i västvärlden omsätter fantasibelopp. Hur ser berättelserna ut idag när teater, film och litteratur har fått konkurrens från andra upplevelseplattformar som internet och dataspel? Och hur ser gränserna mellan verklighet och fiktion ut i detta landskap? Vilka berättelser tar vi till oss och hur påverkar de våra liv?

se film på UR Samtiden från seminariet Människans behov av fiktion

 

Hur kan forskning bidra till framtidens migrationspolitik?
Delegationen för migrationsstudier, DELMI, 2014

Migration är en viktig fråga för Sverige, för EU och globalt. Den har hamnat högt på den politiska dagordningen och kommer att förbli en omdiskuterad fråga. Migration i dess olika former påverkar såväl samhällen som de enskilda individerna. Den är förknippad med både förhoppningar och farhågor. Därför bör vi förbättra våra kunskaper om hur sambanden ser ut. Migrationspolitiken har ofta högt ställda mål men vi behöver veta mer om - och diskutera - hur de kan uppnås. Migrationsförloppen kan påverkas genom lagstiftning och av olika former av samarbeten. Men vilka åtgärder bidrar till migrationens positiva möjligheter och undviker dess negativa sidoeffekter? Forskningen har påvisat tydliga samband mellan migration och utveckling, men ger dessa lärdomar avtryck i det internationella utvecklingssamarbetet?

Seminariet var en startpunkt för DELMI:s verksamhet med ambitionen att ge vägledning för DELMI:s arbete och inriktning.

se film från seminariet Framtidens migrationspolitik

Samtal med Mo Yan, Nobelpristagare i litteratur 2012
Stockholms universitet

 

läs om Mo Yans besök på Stockholms universitet

se film från Mo Yans besök på Stockholms universitet


Sambandet kost och hälsa – vad vet vi egentligen?

Forskartorget Bok- och Biblioteksmässan 2012

Det kommer mängder av olika budskap i media om vad man bör äta för att hålla sig frisk. Men egentligen är experterna ganska eniga. För att hålla sig frisk bör man äta en blandad kost, mycket frukt och grönt och inte för mycket fett, socker och alkohol. Men enskilda rapporter kommer ibland med oväntade resultat. Hur ska vi förhålla oss till de olika rönen?

Medverkande: Anna Winkvist, professor i näringslära, Göteborgs universitet
Arrangör: Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS)

se film från seminariet Sambandet kost och hälsa