Skip to Navigation

Moderator och samtalsledare

Behöver du någon som håller i trådarna och driver diskussionen framåt så kan jag göra det. Det kan handla om större debatter, forskningskonferenser eller mer interna möten.

En moderators uppgift är inte bara att se till att det som händer på scenen flyter på och att alla får komma till tals. Det handlar också om förberedelser tillsammans med deltagarna för att gemensamt hitta budskap, slipa på bilder som presenteras eller träna på att formulera sig.

Jag har stor erfarenhet av att moderera och leda forskare i mer populärvetenskapliga situationer som ställer stora krav på att förmedla ett budskap till en allmänhet utan större förkunskaper.

I vissa lägen kan det också vara skönt att få stöd och hjälp med mer interna diskussioner. Det kan vara så att alla organisationens medlemmar eller företagets anställda behöver delta i diskussionen, eller så är det viktigt att få in någon utifrån som kan ställa nya frågor och på så sätt föra diskussionen framåt.