Skip to Navigation

Kommunikation och strategi

Jag kan hjälpa organisationer, föreningar och företag att bli bättre på kommunikation eller hitta bra strategier för att nå ut med sina frågor, men mitt mål är att organisationen på sikt själv ska lära sig att göra det själva. Det egna engagemanget är den viktigaste möjligheten att påverka andra!

Kommunikationsplan

Jag kan ta fram en praktisk plan för hur er verksamhet ska bli tydligare och bättre i kommunikationen. Här är ett exempel på innehållsförteckning i en kommunikationsplan:

 1. Bakgrund/ Beskrivning av er position och image idag
 2. Målgrupps- och partneranalys
 3. Förslag till profil
 4. Budskapsplattform
 5. Plan för opinionsbildning och påverkan
  1. Företrädare och profiler
  2. Media
  3. Politiska frågor att lyfta
 6. Aktiviteter
  1. Utåtriktad kommunikation för forskning och vetenskaplig diskussion
  2. Utåtriktad kommunikation hemsidan
  3. Övrig utåtriktad kommunikation
  4. Undersökningar/rapporter/utspel