Skip to Navigation

Framträdandeträning

Att vara kompetent i sin yrkesroll eller ha stor sakkunskap är inte samma sak som att kunna förmedla sitt budskap. Jag blir ditt stöd för att hitta ditt sätt att kommunicera. Det handlar om retorik och argumentation, men minst lika mycket om själva framträdandet och det förtroende du lyckas skapa hos dina åhörare.

Att människor vågar tala och argumentera inför varandra är för mig en viktig del i ett demorkatiskt samhälle. Ibland är det en förutsättning för stora och viktiga politiska beslut medan det vid andra tillfällen mer handlar om möjligheten till dialog och utveckling. Oavsett vilket så är min drivkraft att arbeta med framträdande, retorik och argumentationsträning att hjälpa de som har något att säga att göra det bättre. Min erfarenhet är dessutom att de som lär sig tala och stå för sin åsikt, de som reflekterar över budskap och innehåll, på köpet blir bättre på att lyssna till andras berättelser och synpunkter. Bara det är ett steg framåt!

Framträdandeträning görs med fördel i mindre grupper eller individuellt. Ibland arbetar vi med ett specifikt mål i sikte. Det kan vara en presentation på ett viktigt möte eller för att på längre sikt stärka kvinnliga förtroendevalda i organisationen. Men framträdandeträning kan också göras endast utifrån en vilja att känna sig säkrare i situationer som kräver av dig att du ska tala inför andra.

Det är inte ovanligt att media är en viktig kanal för kommunikation. För er som vet med er att ni ofta möter media och behöver handfast medieträning är det väl använd tid. Förutom att det gör era medarbetare mer säkra i att möta journalister leder medieträning ofta till bra diskussioner om budskap och mål för verksamheten. Vi tränar på intervjusituationer och argumentation, men diskuterar också journalistikens förutsättningar och hur vi bäst kan hjälpa journalisterna att göra ett bra jobb.