Skip to Navigation

Forskningskommunikation

Att kommunicera forskning är en särskild utmaning. Att på ett populärvetenskapligt sätt formulera och kommunicera resultat som arbetats fram under många år handlar om att i ett första steg förenkla budskapet för att skapa ett intresse. När du fångat någons intresse och uppmärksamhet finns det stor möjlighet att gå djupare in på resultaten. Det handlar om att identifiera på vilket sätt forskningsresultaten har relevans för samhället och hur de kan användas av andra aktörer. Ibland handlar det om att lyfta relevanta diskussioner för en bred allmänhet medan det i andra sammanhang handlar om att tydligt hitta några specifika målgrupper som de inblandade forskarna behöver kommunicera med.

Ofta behöver också de medverkande forskarna särskilt stöd när det gäller själva framträdandet och de enskilda presentationerna för att budskapet ska nå hela vägen fram.