Exempel på kommunikationsplan

Vi kan gemensamt ta fram en praktisk plan för hur er verksamhet ska bli tydligare och bättre i kommunikationen.
Här är ett exempel på innehållsförteckning för en kommunikationsplan att inspireras av.

 • Bakgrund
  Beskrivning av vilka ni är, vad ni gör och varför samt hur ni uppfattas idag.
 • Målgrupps- och partneranalys
  Vilka behöver ni nå och vilka kan ni samarbeta med för att nå dem? Vad har era målgrupper för behov och önskemål?
 • Förslag till profil
  En idé om hur ni vill uppfattas och hur det ska se ut. Det kan handla om allt från grafisk form till vad era aktiviteter signalerar. 
 • Budskapsplattform
  Vad har ni för budskap ? Behöver olika målgrupper budskapen presenterade på olika sätt?
 • Plan för opinionsbildning och påverkan
  Hur ska ni föra ut ert budskap samt en tidsplan och ansvarsfördelning kring påverkansarbete?
 • Företrädare och profiler
  Vilka personer kan föra fram era budskap? Vad behöver de för stöd för att kunna företräda organisationen och dess budskap?
 • Media
  Vilka media behöver ni nå? Hur ska det gå till? Glöm inte att många målgrupper nås bäst via sociala medier snarare än mer traditionella kanaler.
 • Politiska frågor att lyfta
  Är det något som kan konkretiseras i politisk handling?
 • Aktiviteter
 • Vad ska ni göra, när ska det ske och vem ansvarar?